Tutaj powinien być opis

Mobilne rootery wifi z kartą SIM

W ramach projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" mającego na celu umożliwienie, uczniom nieposiadających odpowiednich warunków technicznych, uczestnictwo w zdalnych zajęciach technicznych, przekażemy przed Świętami Bożego Narodzenia mobilne rootery wifi z kartą SIM.