GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 
W KAZUNIU NOWYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Krystian Buszta – dyrektor

2. Marcin Banaszkiewicz - nauczyciel informatyki

3. Elżbieta Dziuba - nauczyciel chemii

4. Dorota Dzimińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii

5. Katarzyna Koseska - zwolnienie lekarskie

6. Izabela Jaskólska - nauczyciel języka polskiego

7. Tomasz Krysiak - nauczyciel religii, wdż i świetlicy

8. Beata Roszyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

9. Żaneta Pek - nauczyciel matematyki

10. Agnieszka Styś-Mucha - nauczyciel geografii, biologii i logopedii

11. Katarzyna Kwiatkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

12. Joanna Wrzosek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

13. Kamil Kwiatkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

14. Małgorzata Bielecka - nauczyciel wychowania przedszkolnego

15. Katarzyna Dwojak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

16. Ewelina Mosakowska–Kwaśniewska  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

17. Aneta Sopińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

18. Małgorzata Wojtczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

19. Justyna Wojtczuk - urlop macieżyński

20. Anna Buszta - nauczyciel fizyki

21. Anna Anikiej - nauczyciel języka niemieckiego

22. Ewa Kwiatkowska - nauczyciel j. angielskiego

23. Jolanta Biernacka - biblioteka

24. Jerzy Burdzy - nauczyciel muzyki

25. Michał Lulek - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

26. Marta Majek - nauczyciel wspomagający

27. Konrad Szymczak - pedagog szkolny

28. Sławomir Żukowski - świetlica szkolna

29. Małgorzata Trojanowska - wos, historia

30. Ewa Konopacka - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego