Pierwsi uczniowie zapisani w księdze uczniów to rocznik 1945. Rozpoczęli oni naukę 1 września 1952r. w budynku drewnianym byłego kościoła ewangelickiego, były tam tylko cztery izby lekcyjne. Do szkoły uczęszczały dzieci z garnizonu KAZUŃ, dzieci byłych rodzin wojskowych i partyzantów walczących w Puszczy Kampinoskiej z lat 1940 – 1945. Warunki nauki były bardzo trudne,  dlatego mieszkańcy Kazunia Nowego wspólnie z Garnizonem Kazuń podjęli w 1961 roku inicjatywę budowy nowej szkoły. Powołali Społeczny Komitet budowy nowej szkoły i postanowili zlokalizować szkołę w miejscu walk mieszkańców Kazunia Nowego w 1939 roku w obronie twierdzy Kazuń i Modlin. W maju 1963 roku przystąpiono do budowy nowej szkoły. Budowa szkoły trwała 3 lata. 16 kwietnia 1966 roku nadano imię naszej szkole 2 BRYGADY SAPERÓW, ufundowano sztandar szkoły i przekazano nowy budynek szkoły dla uczniów i mieszkańców do użytkowania. Szkoła została wybudowana dzięki bardzo dużej pomocy żołnierzy z Garnizonu Saperów w Kazuniu Nowym, którzy wykonali w czynach społecznych pracę wycenioną na około połowy wartości budowy. 

Pierwszym kierownikiem szkoły był Michał Krawczykiewicz, następnie: Maria Jenerowicz, Bogdan Ciuchta, Barbara Borkowska, Jerzy Wysokiński, Janina Frączek, Hanna Zagórska, Jan Rembecki. Od 1 września 2014r. Dyrektorem jest pan Krystian Buszta. Uchwałą Rady Gminy Czosnów rozwiązany został z dniem 1 września 2008 roku Zespół Szkół Publicznych, pozostała Szkoła Podstawowa im.2 Brygady Saperów. W 2013 roku przy Szkole Podstawowej utworzono Publiczne Przedszkole z 3 oddziałami przedszkolnymi dla 3 i 4 latków. Od 1 września 2014 r. Szkoła Podstawowa im. II Brygady Saperów została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny.