Tutaj powinien być opis

,, Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"

Marcin Banaszkiewicz i dyr Krystian Buszta przygotowują sprzęt komputerowy otrzymany w ramach projektu ,, Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego". Dzięki temu projektowi 20% uczniów szkoły podstawowej ZS -P otrzyma sprzęt komputerowy do zdalnej nauki.