AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Historia

Historia naszego przedszkola rozpoczyna się od 2009r. W koncepcji konkursowej na dysektora szkoły został zapisany wniosek dotyczący powstania oddziałów przedszkolnych przy naszej szkole. Od 01.09.2009r. powstała klasa "0" dla dzieci 5 -6 letnich. Z powodzeniem realizowała program wychowania przedszkolnego. Stała się także bazą wzrostu liczby dzieci w szkole. Przypomną, że w 2008 roku było zaledwie 28 uczniów w kl. I - VI. Były to klasy łączone. Naszym priorytetem było niedopuszczenie do likwidacji szkoły i dążenie do wzrostu liczby dzieci. Wnioski składaliśmy do władz gminy, wzbogaciliśmy ofertę edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczą. Promowaliśmy naszą szkołę w środowisku lokalnym. Braliśmy udział w konkursach gminnych i powiatowych. To wpłynęło na wzrost liczby dzieci i zainteresowanie naszą szkołą. Były efekty edukacyjne i wychowawcze o czym pisały środki lokalne masowego przekazu. Pracowaliśmy nad aktywną stroną internetową, wzbogacaliśmy wyposażenie szkoły, wykonywaliśmy remonty, dbaliśmy i ład, porządek i bezpieczeństwo dzieci.

Nasza szkoła stała się przyjazna dla dzieci. a nauczyciele bardzo dobrze realizowali wspólnie wypracowane wnioski. To spowodowało, że Pan Wójt Antoni Kręźlewicz i Rada Gminy w Czosnowie podjęli w 2012r. jednogłośnie decyzję o budowie przedszkola przy szkole. Inwestycja przebiegała bardzo dobrze, harmonogram prac był realizowany bez przestojów. Obserwowałem pracę każdego dnia i widziałem konkretne efekty.

Współpraca z władzami Gminy, wykonawcą i służbami technicznymi układała się bardzo dobrze. Po sesji Rady Gminy w czerwcu 2013r. odbyło się wyjazdowe spotkanie radnych, Pana Wójta i kierownictwa gminy na kończącej się budowie przedszkola. Było to wydarzenie historyczne. Przedszkole zostało ukończone i odebrane przez służby techniczne zgodnie z harmonogramem w ciągu jednego roku. Rozpoczęliśmy pracę opiekuńczo - wychowawczą dla około 60 dzieci. W dniu 02.09.2013r.

Dziękuję Panu Wójtowi, Radnym, nauczycielom za efektywną realizację wniosku z 2009r. zawartego w koncepcji rozwoju szkoły.

dyrektor mgr Jan Rembecki