AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Aktualności

18 maja 2020 18:54 | Aktualności

Zarządzenie w sprawie sposobu organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzenie nr 27/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kazuniu Nowym

z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie sposobu organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kazuniu Nowym od 25 maja 2020 r. do odwołania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 13 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) ) zarządzam się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się procedury funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz klas 1- 3 szkoły podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kazuniu Nowym

 

§ 2

 

Procedury stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Przeczytano: 117 razy. Wydrukuj|Do góry