Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kazuniu Nowym
https://spkn.superszkolna.pl

19 listopada 2017 11:00 | Aktualności

Program edukacyjny "Ratujemy i uczymy ratować"

Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu "Ratujemy i uczymy ratować" prowadzonym przez Fundację WOŚP. Program edukacyjny polega na wdrażaniu nauki elementów pierwszej pomocy wśród najmłodszych uczniów. Ważną sprawą jest, aby pewne działania w sytuacji zagrożenia stały się dla dzieci nawykiem i potrafiły pomóc kiedy zajdzie taka potrzeba . Dzieci w wieku szkolnym najłatwiej przyswajają i zapamiętują wiadomości oraz umiejętności praktyczne, dlatego będą kontynuowały udział w programie z podstaw pierwszej pomocy, aby utrwalić zdobytą do tej pory wiedzę.