AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kazuniu Nowym

Zespół Szkolno - Przedszkolny

mazowieckie

nowodworski

Czosnów

Kazuń Nowy, ul Główna 6

Czosnów

05-152

0 22 775 26 71
0 22 775 26 71
kaznow37@poczta.onet.pl

Janusz Wyrzykowski, e-mail: iod@czosnow.pl