W roku szkolnym 2016/17 i 2017/18 realizujemy projekt z Mazowieckiej szkoły w wielki świat.

W roku szkolnym 2014/15 realizowany był projekt unijny - Moja Przyszłość.