AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Historia Szkoły

Pierwsi uczniowie zapisani w księdze uczniów to rocznik 1945. Rozpoczęli oni naukę 1 września 1952r. w budynku drewnianym byłego kościoła Ewangielickiego, były tam tylko 4 izby lekcyjne. Do szkoły uczęszczały dzieci z garnizonu KAZUŃ, dzieci byłych rodzin wojskowych i partyzantów walczących w Puszczy Kampinoskiej z lat 1940 – 1945. Warunki nauki były bardzo trudne,  dlatego mieszkańcy Kazunia Nowego wspólnie z Garnizonem Kazuń podjęli w 1961 roku inicjatywę budowy nowej szkoły. Powołali Społeczny Komitet budowy nowej szkoły i postanowili zlokalizować szkołę w miejscu walk mieszkańców Kazunia Nowego w 1939 roku w obronie twierdzy Kazuń i Modlin. W maju 1963 roku przystąpiono do budowy nowej szkoły. Budowa szkoły trwała 3 lata. 16 kwietnia 1966 roku nadano imię naszej szkole 2 BRYGADY SAPERÓW, ufundowano sztandar szkoły i przekazano nowy budynek szkoły dla uczniów i mieszkańców do użytkowania. Szkoła została wybudowana dzięki bardzo dużej pomocy żołnierzy z Garnizonu Saperów w Kazuniu Nowym, którzy wykonali w czynach społecznych pracę wycenioną na około połowy wartości budowy. Budynek szkoły istnieje, był remontowany i modernizowany. Spełnia wszelkie obowiązujące wymogi dobrej bazy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej. 
Szkoła wykształciła i wychowała wielu wybitnych wychowanków, miała bardzo wysokie notowania i uznanie władz, środowiska lokalnego i regionalnego. Pierwszym kierownikiem szkoły był Michał Krawczykiewicz, potem byli; Maria Jenerowicz, Bogdan Ciuchta, Barbara Borkowska, Jerzy Wysokiński, Janina Fączek, Hanna Zagórska. Od 1 września 2008 roku dyrektorem szkoły jest mgr Jan Rembecki, doświadczony pedagog, nauczyciel dyplomowany z ponad 30 letnim stażem pedagogicznym. 
Uchwałą Rady Gminy Czosnów rozwiązany został z dniem 1 września 2008 roku Zespół Szkół Publicznych, pozostała Szkoła Podstawowa im.2 Brygady Saperów. Budynek Szkoły jest zadbany, uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. Mała liczba uczniów pozwala na tworzenie im warunków szkoły przyjaznej, bezpiecznej, opiekuńczej do której chętnie uczęszczają. W szkole mamy sprzęt audiowizualny, salę kinową, pracownię komputerową, pracownię plastyczną, salę gimnastyczną, zajęcia pozalekcyjne, świetlicę, dożywianie, boisko i duży teren szkolny. W 2013 roku przy Szkole Podstawowej utworzono Publiczne Przedszkole z 3 oddziałami przedszkolnymi dla 3 i 4 latków. Od 1 września 2014 r Szkoła Podstawowa im. II Brygady Saperów została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przyjazną wszystkim uczniom, zapewniamy wysoką jakość nauczania, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do naszej szkoły kandydatów do klasy pierwszej, na pewno będziecie zadowoleni z naszych propozycji. 

mgr Jan Rembecki