AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców - Renata Tyszka

Zastępca przewodniczącego - Marzena Kowalewska

Skarbnicy:

Mariusz Makowski - szkoła podstawowa

Małgorzata Wojtczak - przedszkole