AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Aktualności

10 maja 2017 16:17 | Aktualności

Tydzień Bibliotek – XIV edycja: Biblioteka. Oczywiście!

W dniach 8-15 maja 2017 r. odbywa się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Bibliotekarze dążą do tego by biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło "Biblioteka. Oczywiście!" ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?". Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać, poznać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.
Dzięki uprzejmości 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym uczniowie klas młodszych wytężali swoje umysły i celebrowali święto lokalnej Biblioteki. Oprócz przybliżenia ogólnych zasad Czytelnika mieliśmy możliwość skorzystania z żywej lekcji bibliotecznej. Dziękujemy pani Dorocie Zaleszczyk i pani Joannie Maj za zaproszenie i możliwość kreatywnego świętowania tych szczególnych dni.

Wychowawcy

Przeczytano: 107 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: