AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Aktualności

31 marca 2017 08:54 | Aktualności

„Z mazowieckiej szkoły w wielki świat”

Trwają prace nad realizacją pierwszego projektu matematyczno-przyrodniczego dla klas 4-6 pt. „Bezpieczna szkoła”. Końcowymi produktami działań uczniów będą wykonane plany ewakuacyjne budynku szkolnego oraz szkolenie i udział w próbnym alarmie. W pierwszym tygodniu uczniowie wytyczyli najlepsze drogi ewakuacyjne z różnych miejsc na terenie budynku, szukali wielokątów wokół szkolnego boiska oraz wykonali próbne szkice obrysu szkoły. Drugi tydzień upłynął nam na mierzeniu ścian, ustaleniu skali pomniejszającej, przeliczeniu wymiarów i pierwszych rysunkach na papierze milimetrowym. 
Żaneta Pek

Projekt realizują: Federacja Inicjatyw Oświatowych (lider) i Fundacja Civis Polonus (Partner). Projekt jest dofinansowany z Programu RPO WM

Przeczytano: 126 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: