AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Historia Kazunia Nowego

 Kazuń Nowy to wieś położona w zakolu rzeki Wisły około 30 km na północny zachód od Warszawy, gmina Czosnów, powiat Nowy Dwór Mazowiecki. Wieś rozciąga się na krańce Kampinoskiego Parku Narodowego, naprzeciw miejsca, gdzie Narew kończy swój bieg. W najbliższym sąsiedztwie Kazunia Nowego po drugiej stronie Wisły położony jest Modlin. Pierwsza wzmianka o Kazuniu (zwanym w średniowieczu Kazom) pochodzi z 1252 roku, jako wieś klasztorna, później książęca. Od 1526 roku Kazuń był już wsią królewską. Od 1563 roku dzierżawcą Kazunia był Stanisław Smogorzewski herbu Junosza. W czasie najazdu szwedzkiego wieś została zniszczona. W 1660 roku Kazuń przeszedł w posiadanie Marii Ludwiki. W 1773 roku ziemia kazuńska została nadana w wieczystą dzierżawę przez stany Rzeczypospolitej Janowi Hilzenowi- wojewodzie mińskiemu. Wówczas to osadzeni zostali tu koloniści niemieccy na prawie holenderskim. W tym czasie wieś nazywano holendrami lub Kazuniem Niemieckim. Kazuń był jednak bardziej znany ze względu na istniejące tu dobrze zachowane fortyfikacje związane ściśle z twierdzą w Modlinie. Jedną z takich fortyfikacji jest przyczółek mostowy w Kazuniu. W 1807 roku Modlin wraz z Kazuniem stają się najpoważniejszym punktem obronnym nowo tworzonego Księstwa Warszawskiego. W latach 1832- 1841 przeprowadzona została gruntowna modernizacja twierdzy przez Rosjan. Przyczółek mostowy w Kazuniu został w tym czasie rozbudowany. Powstały koszary szyjowe na rzucie półkola z wewnętrznym dziedzińcem od strony rzeki zamknięte linią prostą. W odległości 3 km od Kazunia zbudowano forty i prochownię, które miały za zadanie powstrzymać nieprzyjaciela w odległości zasięgu skutecznego ognia artylerii. W 1915 roku Twierdza Modlin wraz z przedmieściem kazuńskim zdobyta została przez wojska niemiecki. Działania wojenne w latach 1813, 1915, 1939, 1945 przetoczyły się przez Modlin i Kazuń to historyczne fakty świadczące o bohaterskości walk w obronie ojczyzny. Dziś Kazuń Nowy jest piękną miejscowością do której warto przyjeżdżać. Mamy tu piękną szkołę, jednostkę wojskową 2 Brygady Saperów, wiele ciekawych miejsc historycznych, piękny krajobraz przylegający do Kampinoskiego Parku Narodowego i rzeki Wisły. 

    O tym, że jest tu pięknie uczniowie naszej szkoły napisali wiersze, oto dwa z nich:

Wisła płynie obok Kazunia Nowego,
To miła miejscowość mój drogi kolego.
Dużo tu miejsc na spacery,
Można też wybrać się na rowery.
Wojsko mieści się tu także,
Stąd w Kazuniu same marsze,
Wciąż żołnierskie słychać pieśni,
I to już koniec mojej opowieści. 
                                                                        Dorota kl V

 

Kazuń nowy fajny jest,
Zwiedzisz tu co tylko chcesz.
Mamy klub garnizonowy
Oraz stadion treningowy.
Jednostka żołnierska tu się znajduje,
Niejeden nasz tatuś w niej pracuje.
Jest tu szkoła, którą bardzo lubimy,
Na lekcjach nigdy się nie nudzimy.
Piękne pomniki tutaj mamy,
O które zawsze Dbamy.
Właśnie wisłą łódka płynie,
Za zakrętem Kazuń minie.
My w Kazuniu dobrze mamy,
Wszystkich do nas zapraszamy.
                                                                    Agata kl V


mgr Jan Rembecki