AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Patron Szkoły

niep.jpg [300x225]Patronem naszej szkoły jest od 1964 roku 2 Brygada Saperów w Kazuniu Nowym. Została ona powołana rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 20 sierpnia 1944 roku. Formowanie rozpoczęło się 6 września we Włodawie nad Bugiem. Okres organizacyjny trwał do 17 pażdziernika. Trzon Brygady stanowiły cztery bataliony saperów- 24, 26, 27 i 29. Brygada rozpoczęła swój szlak bojowy od udziału w walkach o wyzwolenie Warszawy. W dniu 17 stycznia saperzy walcząc z dużym poświęceniem dotarli do stolicy i wzięli udział w historycznej defiladzie zwycięstwa. Rozpoczęte w czasie walk prace związane z rozminowywaniem Warszawy brygada prowadziła do 13 marca 1945 roku. Na postawie rozkazu nr.32 z lutego 1945 roku przystąpiła do rozminowywania całkowitego całego kraju. Ogółem w czasie rozminowywania kraju straciło życie 117 żołnierzy brygady, a blisko 500 zostało rannych. Po zakończeniu działań wojennych saperzy przystąpili do wykonywania zadań związanych z odbudową kraju z zniszczeń wojennych. Brali udział w odbudowie obiektów przemysłowych, mostów i dróg. Za zasługi dla Warszawy i udział w walkach Brygada została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III Klasy. Była wielokrotnie wyróżniana przez Ministra Obrony jako przodująca w wojsku polskim. Od 1973 roku saperzy kazuńscy biorą udział Misjach pokojowych ONZ. Jednostka kultywuje tradycje poprzedników, czci pamięć o poległych. W dowód uznania nadano Brygadzie w 1994 roku wyróżniającą nazwę Mazowiecka jako wyraz uznania waleczności i więzi jednostki z społeczeństwem Mazowsza. Wojewoda Warszawski i społeczeństwo gminy Czosnów ufundowało sztandar.

Przedstawiciele 2 Brygady Saperów od 1 września 2008 roku byli zapraszani i uczestniczyli w ważnych wydarzeniach szkoły. Pamiętamy, że Saperzy Kazuńscy w latach 1961- 1964 budowali naszą szkołę. Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, uczniowie i pracownicy szkoły, doceniają wkład patrona i pragną rozwijać współpracę. Dziękujemy za życzenia dla uczniów, za kwiaty w dniu nauczyciela, za autokar na wycieczkę, za poznawanie historii patrona z przewodnikiem w sali tradycji jednostki. Składamy podziękowanie za udział naszych uczniów w pokazach i zawodach sportowych. Dziękujemy za spotkania z uczniami związane z zadaniami jakimi zajmuje się 2 Brygada Saperów w Kazuniu Nowym. Będziemy nadal brać aktywny udział w świętach naszego patrona i mszach świętych związanych rocznicami narodowymi.

Podziękowanie dyrektora szkoły dla dowódcy 2 Brygady Saperów za współpracę i pomoc w odśnieżaniu wjazdu do szkoły, wypożyczenie autokaru na wycieczki naszych uczniów, pokazy saperów dotyczące bezpieczeństwa dzieci i zaproszenia na uroczystości patriotyczne organizowane przez Patrona Szkoły.
mgr Jan Rembecki
Dyrektor szkoły dziękuje za udostępnienie sali na gminną wigilię oświatową, która odbędzie się 13 grudnia 2011 roku w kasynie wojskowym. 
Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczysty apel pamięci poświęcony 93 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Była żywa lekcja historii dla naszych uczniów. Pozdrawiam i liczę na dalszą aktywną współpracę. 12 listopada 2011 rok.

W dniu 13 pażdziernika podobnie jak w latach poprzednich w uroczystym apelu uczestniczył zastępca dowódcy major Andrzej Łopata, który złożył życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji. Uczniom klasy I życzył samych celujących ocen. Dziękujemy, liczymy na dalszą aktywną współprac. 
W dniu 8.X.2011. nasza szkoła w odpowiedzi na zaproszenie, udała się do Jednostki Wojskowej 2 Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu Nowym. Na tzw. Otwarty Dzień Koszar. 

Naszej szkole już przy wejściu na teren jednostki przydzielony został żołnierz – opiekun. 
Na początku udaliśmy się do Izby Pamięci, gdzie wysłuchaliśmy najważniejszych wydarzeń z historii jednostki kazańskiej. Oglądaliśmy zdjęcia oraz szereg eksponatów charakterystycznych dla tej formacji żołnierskiej. 
Następnie wzięliśmy udział w krótkim szkoleniu dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty te bardzo zaciekawiły uczniów, które chętnie podejmowali próby reanimacji fantoma. Szło im naprawdę nieźle, oby tylko nie musieli zdobytej wiedzy wykorzystywać w praktyce. 
Kolejnym punktem naszej wizyty była prelekcja połączona z pokazem slajdów dotyczących czasów współczesnych jednostki, a tym samym licznych misji ONZ pokojowych i stabilizacyjnych. 
Nasi uczniowie nie wyobrażali sobie, że ich wizyta mogłaby obejść bez spotkania z czworonożnymi „pracownikami” jednostki. Pokaz szkolenia psów, a także sam kontakt z nimi sprawił dzieciom ogromną frajdę. 
„Prostą drogę” po tzw. saperskim torze przeszkód udaliśmy się na plac gdzie uczniowie zdominowali sprzęt inżynieryjno – saperski. 
Ten dzień z całą pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Warto byłoby żeby podobne inicjatywy miały miejsce w kolejnych latach. 

Serdecznie dziękujemy! 
 
B. Roszyk, K. Waliszkiewicz, D. Górecka