AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Rada Pedagogiczna

GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 
W KAZUNIU NOWYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Krystian Buszta – dyrektor

2. Marcin Banaszkiewicz - nauczyciel informatyki

3. Elżbieta Dziuba - nauczyciel chemii

4. Dorota Dzimińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii

5. Katarzyna Koseska - urlop macierzyński

6. Izabela Jaskólska - nauczyciel języka polskiego

7. Tomasz Krysiak - nauczyciel religii wdż i świetlicy

8. Beata Roszyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

9. Żaneta Pek - nauczyciel matematyki

10. Agnieszka Styś-Mucha - nauczyciel geografii, biologii i logopedii

11. Katarzyna Waliszkiewicz-Kwiatkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

12. Joanna Wrzosek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

13. Kamil Kwiatkowski - nauczyciel wychowania fizycznego - techniki

14. Małgorzata Bielecka - zwolnienie lekarskie

15. Katarzyna Dwojak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

16. Ewelina Mosakowska–Kwaśniewska  - zwolnienie lekarskie

17. Aneta Sopińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

18. Małgorzata Wojtczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

19. Justyna Wojtczuk - urlop macierzyński

20. Małgorzata Bogucka - zwolnienie lekarskie

21. Anna Buszta - nauczyciel fizyki

22. Anna Anikiej - nauczyciel języka niemieckiego

23. Agnieszka Mąkowska -

24. Ewa Kwiatkowska - nauczyciel j. angielskiego

25. Joanna Hemlich -

26. Jerzy Burdzy - nauczyciel muzyki

27. Michał Lulek - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

28. Małgorzata Zdankowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

29. Konrad Szymczak - pedagog szkolny

30. Sławomir Żukowski - świetlica szkolna

31. Aleksandra Stanisz-Radzikowska - nauczyciel doradztwa zawodowego

32. Emilia Rojek – pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

33. Ewa Konopacka - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego