AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kazuniu Nowym

Rada Pedagogiczna

GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 
W KAZUNIU NOWYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

1. Krystian Buszta – dyrektor

2. Anna Anikiej - nauczyciel języka niemieckiego                                    

3. Marcin Banaszkiewicz – nauczyciel informatyki  

4. Anna Buszta - nauczyciel fizyki

5. Dorota Dzimińska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, historii 

6. Ewa Dziuba-Markiewicz - nauczyciel chemii                                                             

7. Agnieszka Falecińska - nauczyciel j. angielskiego (w zastępstwie za p. Wiolettę Bielecką) 

8. Izabela Jaskólska – nauczyciel języka polskiego, pedagog

9. Katarzyna Koseska - nauczyciel muzyki

10. Tomasz Krysiak – nauczyciel religii

11. Kamil Kwiatkowski - nauczyciel wychowania fizycznego, techniki

12. Żaneta Pek - nauczyciel matematyki                                  

13. Beata Roszyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, plastyki

14. Aleksandra Stanisz-Radzikowska - nauczyciel doradztwa zawodowego

15. Agnieszka Styś Mucha – nauczyciel przyrody, logopeda

16. Katarzyna Waliszkiewicz-Kwiatkowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

17. Joanna Wrzosek - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

18. Małgorzata Bielecka - nauczyciel wychowania przedszkolnego                           

19. Katarzyna Dwojak - nauczyciel wychowania przedszkolnego 

20. Ewelina Mosakowska-Kwaśniewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego      

21. Aneta Sopińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego      

22. Małgorzata Wojtczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego         

23. Justyna Wojtczuk - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Emilia Rojek – pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Małgorzata Bogucka - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Ewa Konopacka - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego